Soutěž pro školky a školy: Informace ke sběru papíru a plastů

/ / Novinky

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

po lednovém přerušení odběru sběrového papíru bych Vám rád předal informace k možnostem spolupráce do konce školního roku 2019/2020.

Nepříznivá situace na trhu se nelepší, týká se hlavně smíšeného papíru, kartonu a lepenky. Tento druh papíru odebíráme na svá zařízení pouze s doplatkem, který pokrývá třídění, lisování a dopravu materiálu. Vzhledem k negativním cenám nebudou zmíněné druhy papíru do konce školního roku 2019/2020 od základních a mateřských škol odebírány.

Jelikož si vážíme dlouholeté spolupráce, od února 2020 ve sběru papíru opět budeme pokračovat. Přesto sběrový papír, který od Vás převezmeme musí splňovat tyto podmínky:

  •  pouze směs novin, časopisů, letáků, kancelářský papír a knihy bez tvrdé vazby, tzv. Deinking
  • akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici

Nákupní cenu Vám sdělí vedoucí jednotlivých provozů z regionů, které také pro Vás zajišťují přepravu. Nákupní cena bude stanovena individuálně po každém vývozu dle stávající situace na trhu.

V případě toho, že máte již nahromaděný sběr z předchozího období a obsahuje nevyhovující druhy papíru, výjimečně tento materiál od Vás odebereme. Další sběr pak už proběhne dle nově nastavených parametrů.

Podmínky ve sběru plastů zůstávají beze změny tak, jak byly nastaveny na začátku školního roku 2020.

Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci,

Pavel Šíma
Ředitel oddělení prodeje papíru a plastů