Soutěž pro školky a školy: Informace ke sběru papíru a plastů

/ / Novinky

Vyhlášení 20. ročníku soutěže škol ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2020/2021

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

velmi rád bych Vás opět pozval do jubilejního již 20.ročníku sběrové soutěže, uspořádané na základě dobrých zkušeností se sběrem druhotných surovin. Jedná se o důležitou surovinu zpracovatelského průmyslu, která by jinak skončila na skládkách, působila jako zátěž na životní prostředí a chyběla zpracovatelům jako cenná vstupní surovina. Pro dosáhnutí ekologického uvědomění a zodpovědnosti k životnímu prostředí chceme působit hlavně na naši nejmladší generaci, která si formou soutěže osvojí zásady správného třídění odpadů a tím pochopí význam šetrného přístupu k přírodním zdrojům.

Pro školní rok 2020/2021 jsme opět připravili soutěž ve sběru papíru, sběru plastů tj. PET lahví, HDPE obalů od drogerie a nápojových kartonů, podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech soutěže. Jako minulý rok budou připraveny dárkové poukazy na vlastní výběr hraček a školních potřeb v námi vybraném e-shopu. Doufáme, že Vás naše podmínky soutěže osloví a Vaše škola se do této tradiční soutěže přihlásí. Současně si Vás dovolujeme upozornit na naše webové stránky www.kovosrot.cz , kde jsou podmínky a konečné vyhodnocení soutěže zveřejněny a zároveň si můžete stáhnout přihlášky do soutěže.

Vzhledem k nestabilní situaci na trhu s papírem a zároveň uzavřením škol díky pandemii koronaviru nebyly vyhodnoceny výsledky za minulý školní rok 2019/2020. Veškeré nasbírané množství za toto období bude převedeno do aktuálního školního roku a na jeho konci proběhne vyhodnocení soutěže.

Přílohou tohoto dopisu jsou jednotlivé kontaktní osoby našich středisek, kteří s Vámi dohodnou technické, cenové a organizační podmínky.

Těšíme se na Vaši účast a do soutěže Vám i Vašim žákům přejeme hodně úspěchů.

Pavel Šíma

Ředitel oddělení prodeje papíru a plastů