Pravidla soutěže – 21. ročník

/ / Novinky

KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.

pořádá v termínu od 1. 9. 2021 do 31. 5. 2022

SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL VE SBĚRU PAPÍRU A PET LAHVÍ.

 PRAVIDLA   SOUTĚŽE:

 1. Do soutěže bude zařazena pouze škola, která zašle přihlášku s uvedením počtu soutěžících žáků. Termín uzávěrky příjmu přihlášek je 30. 11. 2021. Přihlášku lze zaslat poštou nebo elektronicky. Obě možnosti přihlášení naleznete na webových stránkách www.kovosrot.cz v sekci MENU „Soutěž pro školky a školy“. Kontaktní adresa pro příjem tištěných přihlášek: KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o., obchodní oddělení, Papírnická 604/6, 405 38 Děčín nebo rovnou zasílejte přihlášky na emailové adresy kontaktních osob střediska ve Vašem regionu.
 2. Společnost KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. zajistí prostřednictvím příslušného vedoucího střediska odvoz materiálu. Odvoz je potřeba telefonicky dohodnout s příslušnou kontaktní osobou Vašeho svozového střediska, minimálně jeden týden dopředu. Kontaktní osoby a čísla telefonů jsou uvedeny v přiloženém listu obch. dopisu nebo také na stránkách www.kovosrot.cz v sekci MENU „Soutěž pro školky a školy“.
 3. Výkupní ceny budou dohodnuty s vedoucím příslušného střediska. V průběhu soutěže je v kompetenci každého vedoucího střediska operativně reagovat na aktuální cenovou situaci na trhu sběrového papíru a ostatních komodit. Tímto se výrazně zjednoduší naše i Vaše orientace při následném proplácení Vámi nasbíraných druhotných surovin.
 4. Platba bude probíhat POUZE na základě vystavené faktury. ZŠ/MŠ o nás obdrží Potvrzení o
  převzetí materiálu jako podklad pro fakturaci nebo v režimu samofakturace a výkup musí být realizován bezhotovostně
 5. Sběr vyvezený v období od 1.6. do 30.6.2022 bude započítán do dalšího školního roku, když nebude dohodnuto s vedoucím střediska jinak.
 6. Odebíraný sortiment:

papír – vytříděný na tyto druhy

 1. karton, lepenka a smíšený papír .
 2. směs novin, časopisů, letáků, kancelářský papír a knihy bez tvrdé vazby, tzv. Deinking – akceptujeme balení této směsi v kartonové krabici

PET lahve (sešlápnuté i s uzávěry) 

HDPE duté obaly (plastové obaly – lahve od drogistického zboží, např. aviváže, mycí prostředky)

Školám nabízíme možnost přistavení kontejneru na jednorázový odvoz materiálu po dohodě s příslušným vedoucím střediska.

 1. Výsledky soutěže budou na konci školního roku zveřejněny na www.kovosrot.cz. Do výsledků se započítává dodané množství za školní rok 2019/2020 a 2020/2021. Započítává se i sběrový papír, který bude dodán bezplatně.
 2. Soutěž bude hodnocena ve třech kategoriích:  
 1. kategorie   – škola s nejvyšším odevzdaným celkovým množstvím papíru
 2. kategorie – škola s nejvyšším odevzdaným celkovým množstvím papíru na jednoho žáka
 3. kategorie   –  škola s nejvyšším odevzdaným celkovým množstvím PET lahví + HDPE obalů

 

 

Vítězné školy v jednotlivých regionech obdrží:

 

v  1. kategorii  za PAPÍR:

     1. místo  Dárkový poukaz ve výši 3 000,-
     2. místo  Dárkový poukaz ve výši 2 000,- Kč
     3. místo  Dárkový poukaz ve výši 1 000,- Kč

 

 1. v  2. kategorii  za PAPÍR:

     1. místo  Dárkový poukaz ve výši 3 000,- Kč
     2. místo  Dárkový poukaz ve výši 2 000,- Kč
     3. místo  Dárkový poukaz ve výši 1 000,- Kč

 

ve  3. kategorii  za PET lahve:

     1. místo  Dárkový poukaz ve výši 2 000,- Kč
     2. místo  Dárkový poukaz ve výši 1 000,- Kč

                                                                     

 

DÁRKOVÝ POUKAZ – možnost vlastního výběru hraček a školních potřeb za velkoobchodní ceny a bez DPH v e-shopu www.wikyhracky.cz 

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou změnu soutěžních cen.
Dárkové poukazy budou školám doručeny nejpozději do konce školního roku.

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE A VYTVOŘTE LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!!!