Vyhlášení 21. ročníku

/ / Novinky

soutěže škol ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2021/2022

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

Pro školní rok 2021/2022 jsme opět připravili soutěž ve sběru papíru, sběru plastů tj. PET lahví, HDPE obalů od drogerie a nápojových kartonů, podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech soutěže. Máme pro Vás připraveny dárkové poukazy na vlastní výběr hraček a školních potřeb v námi vybraném e-shopu. Doufáme, že Vás naše podmínky soutěže osloví a Vaše škola se do této tradiční soutěže přihlásí. Současně si Vás dovolujeme upozornit na naše webové stránky www.kovosrot.cz , kde jsou podmínky a konečné vyhodnocení soutěže zveřejněny a zároveň si můžete stáhnout přihlášky do soutěže.
Vzhledem k nestabilní situaci na trhu s papírem a zároveň uzavřením škol díky pandemii koronaviru nebyly vyhodnoceny výsledky za školní rok 2019/2020 a 2020/2021. Veškeré nasbírané množství za toto období bude převedeno do aktuálního školního roku a na jeho konci proběhne vyhodnocení soutěže.

Upozornění na změny v souvislosti s novým odpadovým zákonem:

Od 1. 1. 2021 nastává všem školám, které organizují tzv. školní sběr, povinnost informovat společnosti, kterým
škola předává papír, plasty a kovy získané v rámci tzv. školního sběru, že původcem těchto odpadů již není škola,
ale zřizovatel – původce, kterým je OBEC v místě sídla ZŠ/MŠ. Zároveň je nutné, aby tyto odpady byly zařazeny
pod katalogová čísla 200101 v případě papíru, 200139 v případě plastů a 200140 v případě kovů. Tyto povinnosti školám ukládá nový zákon o odpadech, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.

Identifikační údaje nového původce, které je potřeba předat jsou:
• Název: ( OBEC )
• IČO:
• IČP (identifikační číslo provozovny):
• Adresa provozovny:

Další výraznou změnou je fakturace za odevzdaný sběr:

Výkupy od škol a školek již nesmí být pořizovány na fyzické osoby! Výkupy musí být provedeny dle postupu, kdy
„ZŠ/MŠ od nás obdrží Potvrzení o převzetí materiálu jako podklad pro fakturaci nebo v režimu samofakturace a výkup musí být realizován bezhotovostně.“ Důvody jsou jak na straně účetních předpisů, tak i odpadové legislativy.

V případě bližších informací se můžete obracet na kontaktní osoby z jednotlivých středisek, které
jsou také uvedeny na webových stránkách www.kovosrot.cz .

Děkuji za účast v soutěži.

 

Pavel Šíma
Ředitel oddělení prodeje papíru a plastů