Výsledky 19. a 20. ročníku

/ / Novinky

soutěže škol ve sběru druhotných surovin
pro školní roky 2019-2021

Průběh posledních tří ročníků soutěže byl vysoce ovlivněn jak situací na trhu, tak i pandemií. Proto jsme se rozhodli vyhodnotit výsledky dohromady za školní roky 2019 – 2021. Navíc do posledního ročníku zasáhla legislativní změna v odpadovém hospodářství, což se pro některé z Vás mohlo stát překážkou pro sběr papíru a plastů.

Přesto se i v tomto náročném období zúčastnilo soutěže ve sběru papíru bezmála 200 mateřských a základní škol. Celkem jsme od Vás v rámci soutěže převzali 842 000 kg papíru a 35 000 kg plastů.

Veškerý nasbíraný materiál byl naší společností přetříděn, lisován do balíků a expedován do papíren nebo zpracovatelům plastů pro další recyklaci.

Děkujeme všem školám za účast v soutěži a těším se na spolupráci s Vámi i v dalším ročníku soutěže, který pro Vás připravíme a koncem prázdnin Vás opět rádi oslovíme.

Výsledky podle škol a školek naleznete zde: Výsledky