Liberec, M. Horákové

Vykupujeme:

Dr. Milady Horákové 514/30

460 01 Liberec-centrum
tel.: 485 105 167
fax : 486 105 167

kontaktní osoba:
p. Lesk, pí. Macháčková

mailkovosrothorakova@kovosrot.eu

Provozní  doba:

Po-Ne: 8.00h -20.00h (přestávka 12.00 - 12.30), (přestávka 16.30 - 17.00)
 

 

 

 

Vykupujeme:
- barevné kovy
- papír
- železné šroty
- PB-akumulátory celé s kyselinou i bez

Sběrný dvůr:

Zdarma převezmeme:

- objemný komunální odpad (vybavení bytu apod. = spalitelné) /

do 500 kg na 1 osobu a kalendářní rok - do délky 1,5 m  =  Do naplnění  kapacity kontejneru.

- biologický odpad do délky 1,5 m (tráva, listí, větve) = bez omezení množství =  Do naplnění  kapacity kontejneru.

- textil = bez omezení = Do naplnění  kapacity kontejneru.

- sklo = pouze láhve do sběrného zvonu  = Do naplnění kapacity kontejneru.

- televize, PC monitory = bez omezení množství 

- elektro = bez omezení množství 

Plasty HDPE a plastové obaly ( folie čirá ) = bez omezení množství

pneumatiky osobní = max. 4ks/rok na jednu osobu

Nepřevezmeme!!!!

- suť
- beton
- cihly
- keramiku= umyvadla a WC misí
- sádrokarton
- nebezpečný odpad
- zářivky
- skelnou vatu