Vyhlášení 18. ročníku soutěže škol ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 18. ročníku soutěže škol ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2018/2019
 
 
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
 
     velmi rádi bychom Vás opět pozvali do dalšího ročníku sběrové soutěže, uspořádané na základě dobrých zkušeností se sběrem druhotných surovin. Jedná se o důležitou surovinu zpracovatelského průmyslu, která by jinak skončila na skládkách, působila jako zátěž na životní prostředí a chyběla zpracovatelům jako cenná vstupní surovina. Pro dosáhnutí ekologického uvědomění a zodpovědnosti k životnímu prostředí chceme působit hlavně na naši nejmladší generaci, která si formou soutěže osvojí zásady správného třídění odpadů a tím pochopí význam šetrného přístupu k přírodním zdrojům. 
 
Pro školní rok 2018/2019 jsme opět připravili soutěž ve sběru papíru, sběru plastů tj. PET lahví, HDPE obalů a nápojových kartonů, podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech soutěže. Jako minulý rok budou připraveny dárkové poukazy na vlastní výběr hraček a školních potřeb v námi vybraném e-shopu a zároveň škola obdrží za sběr tolik potřebné finanční prostředky. Doufáme, že Vás naše podmínky soutěže osloví a Vaše škola se do této tradiční soutěže přihlásí. Současně si Vás dovolujeme upozornit na naše webové stránky www.kovosrot.cz, kde jsou podmínky a konečné vyhodnocení soutěže zveřejněny a zároveň můžete prostřednictvím odkazů posílat přihlášky do soutěže. 
Na našich webových stránkách naleznete také vyhodnocení soutěže za minulý školní rok 2017/2018, které zúčastnilo více jak 350 mateřských a základních škol. S Vaší pomocí jsme nasbírali přes 1,8 mil.kg sběrového papíru, tedy téměř 80 plných kamiónů námi zpracovaného slisovaného papíru a 54 tis. kg plastů, což představuje přes 2 mil. PET lahví !!!
 
Ve spodní části uvádíme jednotlivé kontaktní osoby našich středisek, kteří s Vámi dohodnou technické, cenové a organizační podmínky. 
 
Těšíme se na Vaši účast a do soutěže Vám i Vašim žákům přejeme hodně úspěchů.
 
Pavel Šíma
Vedoucí oddělení prodeje papíru a plastů
 
Seznam kontaktních osob – svozová střediska KOVOŠROT GROUP CZ  
 

Oblast - středisko

Kontaktní osoba pro danou oblast

Telefon

Emailová adresa

Praha

Sládková Eva

602 189 293

evasladkova@kovosrot.cz

Česká Lípa

Havlíčková Eva

724 369 090

havlickova@kovosrot.cz

Děčín

Macek Jiří - obj. svozů

602 254 369

macek@kovosrot.cz

Skalická Radka – evidence

412 594 162

skalicka@kovosrot.cz

Liberec

Objednání svozů

485 130 293

janu@kovosrot.cz

Janů Marek

606 623 053

Jablonec nad Nisou

Objednání svozů

485 130 293

janu@kovosrot.cz

Janů Marek

606 623 053

Litoměřice

Tafatová Iva

416 739 023

tafatova@kovosrot.cz

Balcar Luboš ml.

724 141 477

lubos.balcar@kovosrot.cz

Žatec
Louny

Komárek Miroslav - obj. svozů

606 646 698

komarek@kovosrot.cz

Chomutov

Pavlína Hamrníková

602 193 354

hamrnikova@kovosrot.cz

Teplice
Ústí n/L

Komárek Miroslav - obj. svozů

606 646 698

komarek@kovosrot.cz

Varnsdorf

Černý Jiří

602 162 171

cerny@kovosrot.cz