Výsledky soutěže za školní rok 2015/2016 - ZŠ a MŠ

V průběhu 15.ročníku nasbírali mateřské a základní školy celkem 2 242 724 kg sběrového papíru, což představuje téměř 100 kamionů přetříděného a lisovaného papíru naší společností a  následně expedovaných do papíren. Nasbíráno bylo také 63 974 kg plastů - zejména PET lahví, určených k jejich recyklaci.

Do sběru druhotných surovin se celkem zapojilo 158 mateřských škol a 144 škol základních.

Mateřské školy
Základní školy
   
Přehled výherců Přehled výherců

MŠ s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaného sběrového papíru

MŠ s nejvyšším  množstvím
odevzdaného sběr. papíru na jednoho žáka

MŠ s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaných PET lahví

ZŠ s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaného sběrového papíru

ZŠ s nejvyšším  množstvím
odevzdaného sběr. papíru na jednoho žáka

ZŠ s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaných PET lahví