Výsledky soutěže za školní rok 2017/2018 - ZŠ a MŠ

V průběhu 17.ročníku nasbírali mateřské a základní školy celkem 1 800 000 kg sběrového papíru, což představuje téměř 80 kamionů přetříděného a lisovaného papíru naší společností a  následně expedovaných do papíren k dalšímu zpracování. Nasbíráno bylo také 54 000 kg plastů - zejména PET lahví, určených k jejich recyklaci.

Do soutěže ve sběru druhotných surovin se celkem zapojilo více jak 350 mateřských a základních škol.

Mateřské školy
Základní školy
   
Přehled výherců Přehled výherců

MŠ s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaného sběrového papíru

MŠ s nejvyšším  množstvím
odevzdaného sběr. papíru na jednoho žáka

MŠ s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaných PET lahví

ZŠ s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaného sběrového papíru

ZŠ s nejvyšším  množstvím
odevzdaného sběr. papíru na jednoho žáka

ZŠ s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaných PET lahví