Železný šrot

  • V současné době je železo nejrozšířenějším kovem a vyrábí se z kyslíkatých rud redukcí oxidem uhelnatým a uhlíkem ve vysoké peci. Jedná se o nepřetržitý koloběh, kdy se pec plní shora rudou, vápencem a koksem. Ve spodní části pece vzniká železo – výrobou jediné tuny železa ze šrotu ušetříme dvě tuny černého uhlí a pět tun železné rudy.
  • Železo dělíme především na plech, litinu, kupol, těžký odpad – stroje, vagóny, kolejnice.
  • Elelektrospotřebiče, autovraky a znečištěné železo zpracováváme na našich šrédrech, kde se drcením oddělí nečistoty a čisté železo se magnetickou separací vytřídí a dále zpracuje.

Copyright © 2019 KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.

TOP