Změna právní formy společnosti od 01.07.2017

Změna právní formy společnosti od 01.07.2017

Vážení obchodní partneři,

informujeme Vás, že k 01.07.2017 dojde ke změně právní formy společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Identifikační číslo a DIČ zůstávají nezměněné. Veškeré stávající závazky společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. vůči všem svým (i ne-)obchodním partnerům nejsou změnou právní formy nijak dotčeny, zůstávají v platnosti a jejich vypořádání proběhne dle původně smluvených podmínek.

Änderung der Rechtsform von der Gesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit informieren Wir Sie, dass es zu dem 01.07.2017 zu Änderung der Rechtsform von der Gesellschaft kommt, die Gesellschaft KOVOŠROT GROUP CZ a.s. wird ab diesem Datum KOVOŠROT GROUP CZ GmbH sein. HRB-Nr. sowie Ust.-Nr. bleiben gleich. Gültig bleiben auch die Rechtsverhältnisse der ursprünglichen Gesellschaft gegenüber allen Partnern und ihre Auseinandersetzung und Leistungen werden gemäß der vereinbarten Bedingungen erfolgen.

Change of legal form

Dear Business Partners,

we would like to inform you that as of 01.07.2017 the company KOVOŠROT GROUP CZ a.s. (Corp.) will be transformed to KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. (Inc.) The identification number and VAT ID of the original company remain valid. All obligations of the original company to all its (and not only) business partners, of course, remain in effect and their settlement will be in accordance with the original terms and conditions.

Obchodní věstník