Vyhlášení 18. ročníku

soutěže škol ve sběru druhotných surovin pro školní rok 2018/2019
 

 

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

velmi rádi bychom Vás opět pozvali do dalšího ročníku sběrové soutěže, uspořádané na základě dobrých zkušeností se sběrem druhotných surovin. Jedná se o důležitou surovinu zpracovatelského průmyslu, která by jinak skončila na skládkách, působila jako zátěž na životní prostředí a chyběla zpracovatelům jako cenná vstupní surovina. Pro dosáhnutí ekologického uvědomění a zodpovědnosti k životnímu prostředí chceme působit hlavně na naši nejmladší generaci, která si formou soutěže osvojí zásady správného třídění odpadů a tím pochopí význam šetrného přístupu k přírodním zdrojům.

Pro školní rok 2018/2019 jsme opět připravili soutěž ve sběru papíru, sběru plastů tj. PET lahví, HDPE obalů a nápojových kartonů, podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech soutěže. Jako minulý rok budou připraveny dárkové poukazy na vlastní výběr hraček a školních potřeb v námi vybraném e-shopu a zároveň škola obdrží za sběr tolik potřebné finanční prostředky. Doufáme, že Vás naše podmínky soutěže osloví a Vaše škola se do této tradiční soutěže přihlásí. Současně si Vás dovolujeme upozornit na naše webové stránky www.kovosrot.cz, kde jsou podmínky a konečné vyhodnocení soutěže zveřejněny a zároveň můžete prostřednictvím odkazů posílat přihlášky do soutěže.

Na našich webových stránkách naleznete také vyhodnocení soutěže za minulý školní rok 2017/2018, které zúčastnilo více jak 350 mateřských a základních škol. S Vaší pomocí jsme nasbírali přes 1,8 mil.kg sběrového papíru, tedy téměř 80 plných kamiónů námi zpracovaného slisovaného papíru a 54 tis. kg plastů, což představuje přes 2 mil. PET lahví !!!

Ve spodní části uvádíme jednotlivé kontaktní osoby našich středisek, kteří s Vámi dohodnou technické, cenové a organizační podmínky.

Těšíme se na Vaši účast a do soutěže Vám i Vašim žákům přejeme hodně úspěchů.

Pavel Šíma
Vedoucí oddělení prodeje papíru a plastů

Seznam kontaktních osob

svozová střediska KOVOŠROT GROUP CZ

Copyright © 2019 KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.

TOP