QR

Oznam.to – Oznamovací kanál pro whistleblowery. V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, můžete prostřednictvím QR kódu podávat svá oznámení. Tato oznámení budou zpracována v zákonem stanovené lhůtě a o jejich vyřízení budete informováni.