Ekologická
likvidace vozidel

Společnost KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. je oprávněný subjekt k přejímce a zpracování autovraků. Při odevzdání do některého z našich zařízení obdržíte v souladu s vyhláškou č. 345/2021 Sb. potvrzení o převzetí autovraků, který je odeslán do informačního systému toku vybraných autovraků.
Autovraky jsou nebezpečným odpadem. Nakládání s tímto odpadem podléhá zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností v platném znění a vyhlášce č. 345/2021 Sb., o nakládání s vozidly s ukončenou životností (autovraky).

Autovrak může být předán pouze do zařízení, které má k této činnosti oprávnění schválené příslušným Krajským úřadem a je zapojeno do informačního systému sledování toku autovraků MA ISOH. Bez platného protokolu není možné auto odhlásit z registru vozidel!

Postup recyklace vozidla

Autovraky a další, tak zvaný nesourodý kovový odpad, recyklujeme na speciálizované lince jménem Shredder.

Automobily vykupujeme od zákazníků dle aktuálního ceníku. Chybí-li autobaterie, katalyzátor nebo další důležité komponenty, nebrání to výkupu autovraku. Motor je ovšem považován za důležitou součást vozu.

Abychom předešli příjmu aut z trestné činnosti, vyžadujeme předložení platného občanského průkazu nebo pasu a velkého technického průkazu. Přiveze-li automobil k recyklaci jiná osoba, než majitel zapsaný v technickém průkazu, musí se prokázat dokladem o zmocnění, zápisem o dědictví apod.

Vozidlo je zváženo a přejmuto technikem, který vyplní přejímací list a provede fotodokumentaci, zejména ověří VIN. Je-li vše v pořádku, je zákazníkovi vystaveno potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

Aby bylo možno autovrak ekologicky zpracovat, je nutno jej nejprve pro tuto linku připravit. Na speciálním technologickém zařízení jsou odčerpány provozní náplně. Z auta jsou demontovány skla, baterie, katalyzátor a případné další nebezpečné součásti.

Nyní může být vozidlo odvezeno na Shredder k recyklaci. Nakladačem je založeno na dopravník. Následně dopraveno do násypky. V násypce je předlisováno na rozměr vstupu drtiče.

Drtič podrtí autovrak na malé části, které linka roztřídí na lehké části, kovový odpad a těžké části. Lehké části, například molitan a textílie, jsou odsávány dvěma cyklony do boxu lehké frakce.

Na magnetickém bubnu se oddělí magnetický odpad, typicky železo. Přes třídící pracoviště je surovina dopravena do úložiště kovového odpadu a dále prodávána přímo do hutí.

Zbylý nemagnetický odpad, jako jsou nemagnetické kovy, plasty a guma, je dopraven přes třídící pracoviště, na kterém jsou částečně vyseparovány barevné kovy, do boxu těžké frakce. Ta je prodávána k dalšímu zhodnocení specializovaným firmám v zahraničí.

Ministerstvo životního prostředí
Státní font životního prostředí České republiky

Zpracování autovraků bylo spolufinancováno Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1191300064

Kde můžete recyklovat vozidla?

Region Kladno

Region Hradec Králové

Region Děčín

Region České Budějovice

Region Česká Lípa

Region Chomutov