Výkup a recyklace

V současné době je železo nejrozšířenějším kovem a vyrábí se z kyslíkatých rud redukcí oxidem uhelnatým a uhlíkem ve vysoké peci. Jedná se o nepřetržitý koloběh, kdy se pec plní shora rudou, vápencem a koksem. Ve spodní části pece vzniká železo – výrobou jediné tuny železa ze šrotu ušetříme dvě tuny černého uhlí a pět tun železné rudy. Železo dělíme především na plech, litinu, kupol, těžký odpad – stroje, vagóny, kolejnice.

Elektrospotřebiče, autovraky a železný šrot zpracováváme na našich šrédrech, kde se drcením oddělí nekovové příměsi a čisté železo se magnetickou separací vytřídí a dále zpracuje.

Měď, mosaz a bronz

Tyto kovy se řadí mezi dražší materiály. Rozlišují se obsahem daných prvků a při výkupu se dbá na jejich kvalitu a správné zařazení.

Ušlechtilým kovem načervenalé barvy je měď. Dělíme ji na kov čistý, nebo nízkolegovaný. Jedná se především o měď elektrovodnou, plechy, trubky, nebo chladiče a karmy.

Mosaz je slitina mědi a zinku, zejména rozlišujeme mosaz Ms63 a Ms58, kdy číslice napovídají o podílu mědi. Má široké využití při výrobě kovaného zboží (armatury), v elektrotechnice a mechanice.

Bronz řadíme podle účelu mezi tvářenou a slévárenskou bronz. Využívá se při výrobě šroubků, trubek, ozubených kol, ložisek a má své zastoupení v chemickém a potravinářském průmyslu.

Hliník

Tento nemagnetický lehký kov je přebírán jako plech, nebo hliník litý, popřípadě jako elektrovodný a profilový. Hliník je velmi dobrý elektrický vodič. V podobě slitin se používá v automobilovém a leteckém průmyslu.

Ostatní kovy

Dále vykupujeme zinkové plechy a zinek litý, nerez, cín, olovo, nikl, elektromotory, ledničkové kompresory, měděné a hliníkové kabely.

Ve dvou našich provozovnách (Praha a České Budějovice) vykupujeme katalyzátory z osobních vozidel od servisů, autoopraven a zpracovatelů autovraků. Vykoupíme pouze katalyzátor, do kterého je možné nahlédnout. Výfukové potrubí musí být odříznuto co nejblíže u katalyzátoru. Jedině tak si technik může prohlédnout stav a množství keramického monolitu. V případě, že monolit chybí, cena je o to nižší. Pozor, nevykupujeme prázdné katalyzátory.

Nově také vykupujeme katalyzátory díky spoluprácci s německu firmou ReMetall Deutschland AG, přes výhradní české zastoupení ReMetall Česká republika s.r.o.

Od fyzických osob nemůžeme části aut vykupovat – výkup lze uskutečnit pouze na firmu s IČO.

Jedním z důležitých komponentů automobilu jsou právě autobaterie. V současné době mají výborné parametry a dlouhou životnost, ale i přesto každá baterie přestane být funkční. Baterie se poté řadí do nebezpečného odpadu. Jejich recyklace v České Republice patří mezi nejúspěšnější.

Pro životní prostředí je recyklace a třídění odpadu pomoc, kterou můžeme každý vykonávat sám za sebe. Pokud třídíte odpad, tedy pomáháte planetě, nechte si za své zásluhy i zaplatit! Vykupujeme všechny druhy PET lahví a plastových fólií.

Pro životní prostředí je recyklace a třídění odpadu pomoc, kterou můžeme každý vykonávat sám za sebe. Pokud třídíte odpad, tedy pomáháte planetě, nechte si za své zásluhy i zaplatit! Vykupujeme všechny druhy papírového odpadu - časopisy, noviny, kartony.